مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

مهدی طهرانچی

برچسب:مهدی طهرانچی

برکناری فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه آزاد

/post-190/

مهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی شد فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه آزاد اسلامی برکنار شد. به گزارش مهر ، در این جلسه عزل رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بررسی شد و با تصمیم اعضاء فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه آزاد اسلامی عزل شد. محمدمهدی طهرانچی با تصمیم هیأت امنای دانشگاه به عنوان سرپرست...