مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

موارد اعتبار تعهد یکجانبه

برچسب:موارد اعتبار تعهد یکجانبه

تعهد یکجانبه

/post-85/

تاریخچه یکی از قواعد حقوق مدنی و حقوق قراردادها که بین تمام کشورهای جهان یکسان است این است که برای تشکیل هر عقد، حضور و وجود حداقل دو طرف لازم و ضروری است. به عبارت دیگر، عقد نتیجه برخورد بین اراده دو طرف یا بیشتر است. اما آیا انجام یک عمل حقوقی الزام آور مانند عقد یا تعهد، می تواند تنها...