مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

نحوه ابطال اسناد

برچسب:نحوه ابطال اسناد

نحوه ابطال اسناد یا تصمیمات متخذه مغایر با رأی دیوان عدالت اداری

/post-111/

نحوه ابطال اسناد یا تصمیمات متخذه مغایر با رأی دیوان عدالت اداری یکی از اختیارات بسیار مهم دادرس اجرای حکم صدور دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان است. چون دستگاه های اجرایی بعد از اتخاذ تصمیم مبادرت به صدور اسناد و احکام مربوطه می نمایند و چنانچه شکایت از تصمیم یا...