مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

نظام های حقوقی

برچسب:نظام های حقوقی

مسائل حقوقی کسب و کار

/post-65/

مسائل حقوقی کسب و کار محیط کسب و کار روشن و سالم منتج از سلامت اقتصاد و سیاست هاي صحیح کلان اقتصادي کشورها بوده و منجر به نتایج مثبت اقتصادي از قبیل توسعه صادرات، رشد اقتصادي مستمر و باثبات و افزایش شاخص هاي رفاهی می شود. توجه به بهبود محیط کسب و کار از طریق کارایی سیستم قضایی و اصلاح رویه...