مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

نگهداری و فروش مشروبات الکلی

برچسب:نگهداری و فروش مشروبات الکلی

نقدِ رأی با موضوع «صلاحیت مرجع رسیدگی به بزه نگهداری و فروش مشروبات الکلی»

/post-102/

نقدِ رأی؛ با موضوع: «صلاحیت مرجع رسیدگی به بزه نگهداری و فروش مشروبات الکلی» به‌موجب کیفرخواست شماره ۱۰۰۷۳۱۰۰۰۲ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۳ صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران، آقای ب. ق. فرزند م. متهم است به ارتکاب بزه حمل و نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز و نیز نگهداری و فروش مشروبات...