مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

وزارت امور اقتصادی و دارایی

برچسب:وزارت امور اقتصادی و دارایی

آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

/post-28/

آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۶/۸/۷ هیأت وزیران در جلسه ۷/۸/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‏‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رییس قوه‌قضاییه و به استناد ماده (۱۷) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ـ مصوب۱۳۹۴ـ ، آیین‌نامه اجرایی قانون...