مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری

برچسب:پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری

پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری در پردیس ارس دانشگاه تهران

/post-113/

پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری در رشته حقوق جزا و جرم شناسی پردیس ارس دانشگاه تهران پردیس ارس دانشگاه تهران در شته حقوق جزا و جرم شناسی بدون آزمون دانشجو می پذیرد. دانشگاه تهران اعلام کرد که از طریق مصاحبه علمی و بررسی سوابق علمی و پژوهشی داوطلبان، در رشته حقوق جزا و جرم شناسی برای تحصیل...