مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

کاربردهای اظهارنامه

برچسب:کاربردهای اظهارنامه

اظهارنامه چیست و در چه مواردی کاربرد دارد ؟

/post-33/

وقتی می‌خواهیم چیزی را بطور رسمی به کسی بگوئیم به نحوی که بعدا بتوانیم ثابت کنیم که متن مورد نظر را به او گفته ایم، از اظهارنامه استفاده می‌کنیم. همچنین وقتی می‌خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می‌کنیم. البته باید پذیرفت گاهی...