مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

کارکنان دولت

برچسب:کارکنان دولت

تصویب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت

/post-121/

تصویب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوبه شماره ۱۶۵۲۴۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۶۵۲۴۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب۱۳۷۴ـ و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات...