مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

کارکنان پیمانی

برچسب:کارکنان پیمانی

آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

/post-117/

آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۴۴۷۰۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب...