مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

گواهی عدم پرداخت

برچسب:گواهی عدم پرداخت

مسائل حقوقی چک

/post-41/

چک و مسئلۀ چک برگشتی مسائلی هستند بخش زیادی از شکایات و دعاوی مطروحه در دادگاه‌ها را به خود اختصاص داده است. متاسفانه عدم آگاهی افراد از قوانین چک موجب بروز مشکلات حقوقی بسیاری در این زمینه گردیده است. بسیاری افراد از چندو چون قوانین چک اطّلاعی ندارند و در این موارد با سؤالات گوناگونی رو...